Små barn i Norge

Små barn i Norge

Små barn i Norge

Norge er et land med gode levevilkår, spesielt når man ser på små barn. Små barn kalles jevnlig inn til helsekontroll på helsestasjonen og det er fastsatte legekontroller. Dermed vil de aller fleste små barn med helseproblemer oppdages tidlig og få tidlig hjelp.
Dette er fordelen med et statlig helsevesen. Dette betyr dessverre ikke at små barn har en problemfri hverdag, selv i Norge.

Små barn og barnehage
De aller fleste små barn i Norge går i barnehage. Noen går fulle dager, andre går deltid. Noen steder har man barneparker hvor foreldre er med og passer på, men dette blir det færre av. Norske foreldre jobber mer enn før og trenger derfor mer barnepass enn før. For foreldre som har en 8-16 jobb, fungerer dette helt utmerket. Foreldre som jobber skift, nattevakt eller annet, møter større utfordringer.
Kritikken kan innimellom hagle mot foreldre som jobber mye og barn som går i barnehage fulltid. Problemet er at samfunnet har ikke råd til at disse foreldrene stopper å jobbe og er hjemme med barn. Samfunnet trenger arbeidskraften, men samtidig er dette et dilemma. De aller fleste små barn trives i barnehagen, men det er de som ikke gjør det. Disse barna stopper gjerne å gå i barnehage i en periode. Så begynner de kanskje igjen, men får lite utbytte av barnehage tiden
I tillegg ser man at barnehager sliter med å få nok kvalifisert personell. Dette er en viktig grunn til at små barn med ulike utfordringer ikke blir fanget opp tidlig nok. Disse barna starter ofte på skolen med dårlige forutsetninger og i verste fall sliter barnet med disse problemene gjennom hele skolegangen. Selv om de aller fleste barn har en god barnehagetid, er det for lite fokus på de som sliter. Ved å se alle under ett, mister man fokus på individer.

Stressbarna, teknologibarna
Mange små barn sliter med stress og får symptomer man vanligvis forbinder med voksne. Noe av stresset plukker de opp fra de voksne som haster av gårde til neste avtale, til jobben, til hobby, til noe annet. Noe av stresset opplever de selv ved at de må forholde seg mer til teknologi som iPad, datamaskin og annet. Dette er positive hjelpemidler, men som alt annet kan det misbrukes. For urovekkende mange små barn skal aktiviseres hele tiden. De får ikke tid til å kjenne på at de kjeder seg. De får ikke tid til å bare være i ro. De voksne har nok penger til å kjøpe all verdens duppeditter, filmer og underholdningsutstyr, men lite tid til å bare være der.
De små barna som vokser opp nå, møter en verden i nærmest konstant aktivitet.

Et I-lands problem
Det er ikke bare små barn i Norge som har slike problemer, men i mange andre land har de også andre, mer synlige problemer. I Norge er det lett å overse utfordringene små barn stilles ovenfor fordi det er så mange systemer som skal fange opp barnas problemer tidlig. Problemet er at systemene er så store og barna er så små.

Fredrik min venn hjalp meg med nettstedet. Her er en link til hans hjemmeside.